Moss Garden

Paolo Ferro Moss Garden


Paolo Ferro / Supekutoru – Moss Garden
matita su carta, 10x15cm, 2016
dedicati a David Bowie, tratto dal brano Moss Garden, Heroes 1977

error: